Kalite Politikası

GÜN İNŞAAT projelerini insan değerlerine özel önem veren, standartlara uygun üst düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensipleri ile yöneterek, müşteri isteklerini karşılamayı ve beklentilerinin ötesine geçmeyi ana politika olarak benimsemiştir. Bu politika ışığında çalışanların, ilgili tarafların ve çevrenin inşaat faaliyetlerinden kaynaklı oluşacak sağlık, emniyet, çevre etkilerini en aza indirmek için entegre yönetim sistemleri (ISO 9001 - 14001 - 18001) kaynaklarını sağlamayı taahhüt eder. Kirliliğin önlenmesi prensibiyle, atıkların oluşmadan azaltılmasını sağlayan doğaya saygılı projeler hedeflemektedir. Stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, faaliyet gösterdiği ülkenin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerine uygun, kalite, sağlık, emniyet ve çevre unsurlarını içeren, etkin ve verimli bir entegre yönetim sistemi uygular ve sistemini sürekli geliştirmek için gerekli kaynakları kullanır.